Cô giáo như mẹ hiền

 21/03/18  Thành tích nhà trường  231
Năm học 2016 - 2017 trường mầm non Sơn Kim 2 đã đạt được những kết quả sau: 1. Tổng số nhóm lớp: 13 - Mẫu giáo: 8; Nhóm trẻ: 4 - Số học sinh: 368 cháu - Mẫu giáo: 270 cháu; Nhà trẻ: 98 cháu. 2. Tỷ lệ huy động: - Toàn trường: 79.5% - Mẫu giáo: 100%; Nhà trẻ: 48.9%. 3. Tỷ lệ ...
 18/09/16  Thành tích nhà trường  200
Năm học 2015 - 2016 trường mầm non Sơn Kim 2 đã đạt được những kết quả sau: 1. Tổng số nhóm lớp: 13 - Mẫu giáo: 8; Nhóm trẻ: 5 - Số học sinh: 351 cháu - Mẫu giáo: 260 cháu; Nhà trẻ: 91 cháu. 2. Tỷ lệ huy động: - Toàn trường: 78.5% - Mẫu giáo: 100%; Nhà trẻ: 47.6%. 3. Tỷ lệ ...
 20/09/15  Thành tích nhà trường  251
Năm học 2014 - 2015 trường mầm non Sơn Kim 2 gặt hái được một số kết quả đáng ghi nhận: - Tỷ lệ huy động MG 100 %, NT 45.2 %, Bán trú 99%, SDD dưới 10%. - Tập thể đạt giải nhì Hội thi tự làm ĐDĐC Cấp Huyện. - Tập thể đạt danh hiệu LĐTT Cấp cơ sở. - Công đoàn đạt danh ...
 08/01/14  Thành tích nhà trường  222
DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ 01 Phan Thị Hồng Lan 09/9/1973 Hiệu trưởng 02 Nguyễn Thị Hà 15/6/1974 P.Hiệu trưởng 03 Lê Thị Lệ Thường 15/01/1977 P.Hiệu trưởng ...