Cô giáo như mẹ hiền

 23/02/17  Giới thiệu chung  200
TRƯỜNG MẦM NON SƠN KIM 2 - NĂM HỌC 2016 - 2017 I. Quy mô nhóm lớp - Có 3 điểm trường + Điểm chính Thôn Thượng Kim + Điểm lẻ 1 Thôn Chế Biến + Điểm lẻ 2 Thôn Thanh Dũng + Khoảng cách giữa các điểm cách nhau 4km - Tổng số nhóm lớp: 12 ...
 20/09/15  Giới thiệu chung  187
Thực trạng của trường mầm non Sơn Kim 2 Năm học 2015 - 2016 I. Quy mô nhóm lớp - Có 3 điểm trường + Điểm chính Thôn Thượng Kim + Điểm lẻ 1 Thôn Chế Biến + Điểm lẻ 2 Thôn Thanh Dũng + Khoảng cách giữa các điểm cách nhau 4km ...
 07/01/14  Giới thiệu chung  206
Sự phát triển và hình thành trường Mầm non Sơn Kim2 Sau khi chia tách xã Sơn Kim thành 2 xã ( Xã Sơn Kim1, Xã Sơn Kim2) cùng với việc thành lập trường là sáp nhập trường Mầm non Nông Trường Tây Sơn từ năm 2004. Sơn Kim 2 là xã miền núi có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, khe suối và đặc ...