Cô giáo như mẹ hiền

 09/01/14  Danh sách lớp  212
DANH SÁCH TRẺ SƠN KIM2 HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC NGUYỄN DU TT Họ và tên Ngày tháng Nữ Dân tộc Họ tên cha (mẹ) Hộ khẩu gia đình Học lớp Ghi năm sinh hoặc người đỡ đầu chú 1 Phạm Hùng Dũng 05/09/2009 Kinh Phạm Mạnh Hùng Thôn Chế ...
 09/01/14  Danh sách lớp  187
DANH SÁCH TRẺ SƠN KIM2 HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON SƠN DIỆM TT Họ và tên Ngày tháng Nữ Dân tộc Họ tên cha (mẹ) Chổ ở Học lớp Ghi năm sinh hoặc người đỡ đầu ( Thôn, xóm, xã) chú 1 Phan Minh Đăng 16/02/2009 Kinh Phan Văn Vũ Thôn Quyết ...
 09/01/14  Danh sách lớp  231
DANH SÁCH TRẺ SƠN KIM2 HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON SƠN TÂY TT Họ và tên Ngày tháng Nữ Dân Họ tên cha (mẹ) Hộ khẩu gia đình Học lớp Ghi năm sinh tộc hoặc người đỡ đầu chú 1 Trần Thành Luân 03/02/2009 MT Trần Văn Hùng Thôn Chế Biến Sơn ...
 09/01/14  Danh sách lớp  200
DANH SÁCH TRẺ SƠN KIM2 HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON TÂY SƠN TT Họ và tên Ngày tháng Nữ Dân Họ tên cha (mẹ) Hộ khẩu gia đình Lớp Ghi năm sinh tộc hoặc người đỡ đầu chú 1 Lê Công Danh 19/12/2008 Kinh Lê Công Chương Thôn Quyết Tiến - Sơn Kim ...
 09/01/14  Danh sách lớp  211
DANH SÁCH TRẺ SƠN KIM2 HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON SƠN KIM2 Họ và tên Ngày tháng Nữ Dân Họ tên cha (mẹ) Chổ ở Học lớp Ghi năm sinh tộc hoặc người đỡ đầu ( Thôn, xóm, xã) chú Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/03/2008 x Kinh Phạm Thị Mai Giang Thôn ...
 09/01/14  Danh sách lớp  194
DANH SÁCH TRẺ NGOẠI HUYỆN HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON SƠN KIM2 Ngày tháng Nữ Dân Họ tên cha (mẹ) Chổ ở Học lớp Ghi năm sinh tộc hoặc người đỡ đầu ( Thôn, xóm, xã) chú 25/'09/2010 x Kinh Lê Văn Tùng Huyện Chương Mỹ - Hà Nội Mẫu giáo 3B ...
 09/01/14  Danh sách lớp  210
DANH SÁCH TRẺ SƠN TÂY HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON SƠN KIM2 TT Họ và tên Ngày tháng Nữ Dân Họ tên cha (mẹ) Chổ ở Lớp Ghi năm sinh tộc hoặc người đỡ đầu ( Thôn, xóm, xã) chú 1 Nguyễn Thế Lập 09/11/2008 Kinh Nguyễn Xuân Tuệ Xóm Phố Tây - Sơn ...
 09/01/14  Danh sách lớp  206
DANH SÁCH TRẺ THỊ TRẤN TÂY SƠN HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON SƠN KIM2 TT Họ và tên Ngày tháng Nữ Dân Họ tên cha (mẹ) Chổ ở Học lớp Ghi năm sinh tộc hoặc người đỡ đầu ( Thôn, xóm, xã) chú 1 Lê Quốc Anh 16/10/2008 Kinh Lê Quốc Hồng Khối 10 Thị ...
 09/01/14  Danh sách lớp  187
DANH SÁCH TRẺ SƠN KIM1 HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON SƠN KIM2 TT Họ và tên Ngày tháng Nữ Dân Họ tên cha (mẹ) Chổ ở ( Thôn, xóm, xã) Lớp Ghi năm sinh tộc hoặc người đỡ đầu chú 1 Hồ Nguyễn Hoàng Phi 06/01/2009 Kinh Hồ Xuân Khánh Thôn Khe ...
 09/01/14  Danh sách lớp  223
DANH SÁCH NHÓM TRẺ 12 - 24 THÁNG TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Quê quán Địa chỉ thường trú Họ tên bố Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Thời gian vào học Ghi chú (thời gian chuyển, bỏ, nghỉ..) Ngày Tháng Năm 1 Nguyễn Thị Phương Anh 01 ...