Cô giáo như mẹ hiền

 30/06/14  Danh sach giáo viên  205
TT Họ và tên Chức vụ Thời gian trực Địa điểm trực Ghi chú 01 Phan Thị Hồng Lan HT 1/6 - 10/6/2014 11/ 7- 20/7/2014 Phụ Trách chung 0916991973 02 Lê Thị Lệ Thường P.HT 11/6- 20/6/2014 1 / 7- 10/7/2014 Phụ Trách chung 01682354833 03 Nguyễn Thị Hà P.HT 21/6- 30/6/2014 ...
 08/01/14  Danh sach giáo viên  209
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG MẦM NON SƠN KIM 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014 TT Họ và tên...