Cô giáo như mẹ hiền

 03/11/17  Hội Thường trực PHHS  191
TT Họ và tên Nhóm, lớp Số điện thoại Ghi chú 1 Phạm Thị Xuyến Lớp MG 5 A1 0944411972 2 Hồ Thị Vinh Lớp MG 5 A2 01696100356 3 Trần Quốc Hương Lớp MG 5 B 0911747555 4 Nguyễn Thị Phương Thuý Lớp MG 4 A ...
 07/11/16  Hội Thường trực PHHS  189
DANH SÁCH HỘI PHỤ HUYNH TRƯỞNG CÁC NHÓM, LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017 TT Họ và tên Nhóm, lớp Số điện thoại Ghi chú 1 Nguyễn Thiện Trình Lớp MG 5 A 0913613509 Hội trưởng 2 Nguyễn Thị Tâm Lớp MG 5 B 01652233123 Hội phó 3 Nguyễn ...
 27/09/15  Hội Thường trực PHHS  190
DANH SÁCH HỘI PHỤ HUYNH TRƯỞNG CÁC NHÓM, LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016 TT Họ và tên Nhóm, lớp Số điện thoại Ghi chú 1 Nguyễn văn Đức Lớp MG 5 A 01657256764 2 Nguyễn Thị Thanh Huyền Lớp MG 5 B 0986094717 3 Nguyễn Thiện Trình Lớp ...
 08/01/14  Hội Thường trực PHHS  178
TT Họ và tên Phụ trách nhóm lớp 01 Nguyễn Anh Hào Lớp MG 5A 02 Nguyễn Hửu Thắng Lớp MG 5B 03 Lê Hồng Phong Lớp MG 4A 04 Nguyễn Thị Thắng Lớp MG 4B 05 Hồ Thế Toàn Lớp MG 4C 06 Nguyễn Thiện Trình Lớp MG 3A ...